Suomen Ympäristökeskus: Ilman epäpuhtauden päästöt

Ilman epäpuhtauksien päästöt

V a l i n n a t
Yhdiste                      Luokka
Päästöjen jakautuminen maantieteellisesti.
Kartalla esitetään vuoden 2014 ilman epäpuhtauksien päästöille valitulle päästökomponentille ja sektorille. Päästön intensitentti kasvaa punaista kohti.

Kuvaajan tarkkuus ei toistaiseksi ole soveltuva tieteelliseen käyttöön.